Yazılım Mühendisliği

Bölümümüzün Önemi

01/06/2016 21:44:54 - 20/07/2016 21:44:54 - 45048 Okunma

Yaşadığımız zaman dilimi "bilgi çağı" olarak adlandırılmaktadır. Bu zaman diliminin genel karakteristiği artık bilginin tek başına bir "meta" olarak önem kazanmasıdır. "Bilgi üretiminin" ve bilgi üretmek için "bilgi tüketim süreçlerinin" artık bir ülkenin gelişmişlik ölçütü olarak yer ettiği görülmektedir.

Dünya ülkeleri bilgi ekonomisine dönüşme ve bilgi toplumu olma yolunda bir yarış ve rekabet içerisindedir. Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisi adı altında aldığı kararda olduğu gibi bilgi toplumuna geçme ve bu şekilde bilgiye dayalı bir ekonomi haline gelme çok önemli hale gelmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni (BİT) kullanmanın büyüme, rekabet ve istihdamı körüklediği, vatandaşların yaşam kalitesini artırdığı da bir gerçektir. En düşük yatırımla en yüksek istihdamı ve en fazla katma değeri yaratan bir sektör olması itibariyle yazılım sektörü ekonominin yeni kalkınma gücü olarak nitelendirilebilir.

10. Ulaştırma Şurası’nda ülkemizin bilgi ve iletişim sektöründeki 2023 yılı vizyonu ve hedefleri de ortaya konmuştur. Şura’da açıklanan sonuç raporunda belirtilen; bilişim sektörünün 160 Milyar Dolara ulaşması ve bunun GSYİH’daki payının % 8’e çıkarılması, yazılım sektörünün öncelikli alan olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının % 2’ye çıkarılması hedefleri son derece çarpıcıdır.


İGEME kayıtlarına göre, bugün 100 civarında firma, 50 ülkeye, 12 serbest bölgeye yazılım ihracatı yapmaktadır ve geliştirilen bu yazılımlar başta Amerika, Almanya, Irak, Kazakistan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Türk yazılım şirketleri; sağlık, savunma, mobil çözümler, CRM ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) alanlarında ihracat yapmaktadır. Yapılan ihracat 250 milyon ABD Doları civarındadır.


Ekonominin gelişmesi, toplumsal refahın sağlanması, işsizliğin azalması, güvenilir ve sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yakalanması, dijital uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için, Türkiye daha fazla yazılım üretmeli ve ihraç etmelidir.

 

Yapılan dünya piyasaları 2013 raporuna göre önümüzdeki 4 yılda bilgisayar teknolojileri işgücü sayısı 5.8 milyona yükselecek Toplam bilişim teknolojileri işgücünün %51’i yazılım ile ilgili işler olacak 75,000 yeni iş ortaya çıkacak. Bilişim teknolojileri , işsizliğin görülmediği, tam tersine işgücü açığının giderek arttığı bir sektördür. Açığın 50 bin civarında olduğu tahmin edilen sektörde çalışan sayısı ise yaklaşık 150 bin. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre sektör 2013’te yüzde 12 büyüyerek 61.6 milyar TL’ye ulaştı. Tüm kariyer web sitelerinin 2014 yılında en fazla iş ilanı verilen sektörler arasında bilişim ilk 5’te yer alıymaktadır. Sadece bir web sitesinde başta yazılım uzmanı olmak üzere 2014 içeisinde dönemde aranan kişi sayısı 10 bine yakındır. Yazılımda en fazla talep görenler ise sırasıyla .NET yazılım uzmanı, ASP.NET yazılım uzmanı, mobil yazılım uzmanı, web yazılım uzmanı, PHP yazılım uzmanı ve Front End yazılım geliştirme uzmanıdır.

Yazılım Mühendisliği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.